Militär och vaktfartyg | Theron av Göteborg

Theron av Göteborg

KBV 281

Väldigt fin tidigare kustbevakningsfartyg med 4 hytter. 2 x Deutx MWM 780 kW styck. 22 knop. Senast torrsatt på Ö-varvet 2013-05.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 21.23 meter
  • Största bredd: 5.16 meter
  • Byggnadsvarv: Djupviks Varv, Tjörn
  • Byggår: 1979
  • Material skrov: Aluminium