Arbetsfartyg | Rescue 910

Rescue 910

Räddningsbåt 65

Båten har använts för sjöräddning men har tagits ur drift på grund av att det finns ett mindre antal porer i skrovet.
När hon tjänstgjorde som räddningsbåt gjorde hon 25 knop med två besättningsmän och 50 kilo utrustning.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 7.64 meter
  • Största bredd: 2.97 meter
  • Byggnadsvarv: AB Alumina-Varvet OY, Karleby, Finland
  • Byggår: 1988