Arbetsfartyg | Chain Inspector

Chain Inspector

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 30.81 meter
  • Största bredd: 9.23 meter
  • Byggnadsvarv: Gravdal Skibsbyggeri, Sunde, Norge
  • Byggår: 1976