Diverse fartyg | Medvind

Medvind

KBV 591

Svävare, tidigare i tjänst hos Kustbevakningen i Umeå. Är numera i tjänst på vindkraftverk i Vänern under vintertid.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 11.70 meter
  • Största bredd: 5.90 meter
  • Byggnadsvarv: Griffon Hovercraft Ltd, Southampton, England
  • Byggår: 1992
  • Material skrov: Aluminium