Fritidsfartyg | Havden

Havden

Lidan

Byggd för Helge Källson som galeas under namnet Lidan. Rederiet blev sedemera Erik Thun AB och är ett av de få kvarvarande rederierna för småfartyg i Sverige. Såld inom Sverige.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 26.52 meter
  • Största bredd: 6.93 meter
  • Byggnadsvarv: Gustaf Groths, Sjötorps Varv.
  • Byggår: 1943
  • Material skrov: Trä, furu