Last och tankfartyg | Northern Kattegat

Northern Kattegat

Sotraoil, O.V.K. IV

510 DWT bunkertanker med dubbelskrov och epoxibelagda tankar. Heating coils i alla tankar (75° C). 479 GT. DnV-certifikat giltiga till 2025-01-31. Observera att det inte finns någon flampunktsbegränsning.

1989 gjordes en större ombyggnation på Rabben Mekaniske Verksted i Norge, från bunkerpråm till bunkertanker. Bland annat ny motor, ny överbyggnad med hytter och styrhus samt ny bogpropeller.

Northern Kattegat kan inspekteras i Göteborgsområdet.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 42.60 meter
  • Längd: 39.93 meter
  • Största bredd: 9.50 meter
  • Byggnadsvarv: Seutelvens Verkst. Fredrikstad, Norge
  • Byggår: 1968/1989
  • Material skrov: Stål