Pråmar och pontoner | Bison

Bison

I-So

Årlig inspektion utförd av klassen under september 2019 utan anmärkningar. Nya certifikat under dokument nedan.

Pråm med väggar i god kondition. Byggd 1979 i Sverige. 75,50 x 21 meter. Lastar 4.500 ton med 4 meters djupgående. Lastrum 60*20*7,75 meter. 10 850 CBM grain/10 350 CBM bale capacity.

Utmärkt för frakt av timmer och flis.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 75.50 meter
  • Längd: 71.76 meter
  • Största bredd: 21.00 meter
  • Byggnadsvarv: Götaverken - Finnboda varv, Stockholm, Sverige
  • Byggår: 1979
  • Material skrov: Stål