Om fartygsköp och ägande

Anledningen till att vi skriver detta är inte i första hand att friskriva oss från ansvar utan att bespara framtida köpare problem. Det har hänt alldeles för många gånger de senaste åren att vi sålt fartyg till folk som senare har ångrat sig. De har insett att det innebär alltför mycket jobb och för stora kostnader att vara fartygsägare. Detta leder alltid till stora bekymmer för såväl köpare som säljare (advokater tycker dock att det är bra). De fartyg vi åtar oss att sälja vet vi att vi kommer att kunna sälja. Därför vill vi gärna sälja till rätt person som klarar av fartyget. Vi kan emellertid inte hindra någon från att köpa, trots att vi ofta önskat det.


Alla fartyg vi säljer har vi varit ombord på och har bildat en viss uppfattning om dess skick. De uppgifter som vi vidarebefordrar om fartygen har vi fått från ägarna, tillverkare, varv, Sjöfartsinspektionen och klassningssällskap. Vi kan inte garantera att dessa uppgifter är helt korrekta.

Varje köpare ska själv och helst tillsammans med kunnig besiktningsman förvissa sig om bränsleförbrukning, fart, plåttjocklekar, skrovets och maskineriets kondition, certifikat status, djupgående, mm, mm. Vår grundinställning är ändå att om det är så att ni inte klarar av att avgöra fartygets kondition själv, så är ni kanske inte rätt köpare för ett gammalt fartyg. Det finns alltid dolda fel på ett gammalt fartyg som varken säljaren eller Djurgårdsvarvets personal känner till. Ju lägre priset på ett fartyg är, desto sämre är dess kondition. Ett billigt fartyg är alltid dåligt, det är en så pass liten bransch, att de flesta känner till alla fartyg på marknaden. Det går inte att göra några "klipp" längre, vare sig i Sverige eller i grannländer (Detta betyder dock inte att ett dyrare fartyg alltid är bättre, trots all målarfärg).
Tidigare var de priser som angavs på hemsidan de priser som säljarna begärde. Vi försöker alltid hålla en neutral ställning mellan köpare och säljare och det behövde inte betyda att vi på Djurgårdsvarvet ansåg att fartyget hade det värdet. Numera är det svårare tider och vi är mer intresserade av att fartyget någongång kommer säljas och det kan vi bara garantera om vi går ut med ett aktuellt marknadspris. Djurgårdsvarvet värderar för köpares räkning inte fartyg som vi själva säljer. Är ni som köpare osäker på värdet så uppmanas ni att anlita en utomstående, kunnig, värderingsman.

Samma fartyg kan ha olika värden för olika köpare. Ett fartyg som kan ha ett mycket stort värde för en köpare kan innebära ekonomisk katastrof för andra köpare. Ett större, äldre träfartyg med unik historik kan ha ett oerhört stort värde som till exempel ett arbetslöshetsprojekt på den ort där hon är byggd. Men samma skuta kan välta ekonomin hos en enskild person med drömmar om att segla på de stora haven. Likaså kan en som sitter med en mängd pengar, som måste skattas bort innan årsskiftet, tycka att det är ett förmånligt köp. Medans den som måste låna hela slanten snabbt blir tyngd av skuldbördan. Djurgårdsvarvet hjälper inte till med att finna finansiering. Har man inte så bra ekonomi att man får pengar den vägen bör man noga överväga köpet. Det kommer alltid stora kostnader även efter man köpt fartyget, större än man någonsin kan kalkylera.

Söker ni en bostad så måste vi rekommendera er att köpa en riktig bostad och inte ett fartyg. De som i första hand söker en bostad i Stockholmsregionen rekommenderas att ringa 08-785 88 00. En stor del av de fartyg som säljs som bostäder är i så dåligt skick att de ej bör lämna kaj. Enligt vår åsikt är det ytterst få bostadsinredda fartyg som är värda de priser som de säljs för. Det som ofta kallas bostadsinredning är enligt vår uppfattning mer som en bastu än fartygsinredning. Underhållskostnaden för ett fartyg som är så stort att det är en anständig bostad för en familj är mycket stor. På de flesta fartyg saknas portvakt, varför ni avråds köpa "bobåt" om ni inte är perverst intresserade av att byta ruttna plankor, svetsa porer i läckande skrov, laga villapannor som strejkar när det är -25°C, försöka få tag på skattefri diesel, laga skörade segel, ha fartyget på slip när andra är på semester, tillbringa all fritid med svetsen och rubanken och som kronan på verket ynnesten att alltid lukta lite diesel.

Nya regler införs nu stegvis i Sverige vad gäller bemanning, definitionen av skepp ändras till över 24 meter, egenkontroller på yrkesfartyg över 15 meter och mer dokumentation om inspektioner läggs på det egna rederiet. Dessutom så tillkommer det numera moms på alla svenska fartyg, oavsett storlek, som inte går på "öppna havet", är bogserfartyg eller assistans, som säljs till svensk köpare. För köpare inom EU med registrerat EU-VAT nummer, eller köpare med bolag utanför EU tillkommer ingen moms.

Läs även: Om fartygsmäklare