Medlemskap i organisationer

Shipsforsale Sweden är medlem i flera kvalitetssäkrande organisationer inom fartygsnäringen. 

  Medlem i BIMCO, Baltic and International Maritime Council.
  Medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening.
  Certifierade inspektörer av Sjöfartsverket.
  Tilldelad FONASBA Quality Standard. FONASBA står för Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents.
  Medlem i Stockholms Handelskammare.