Branschen

Året som gått.

Nu har det gått ännu ett tungt år för sjöfarten i Nordeuropa. Detta har ju givetvis avspeglat sej på oss som skeppsmäklare. Vi har betydligt färre telefonsamtal, vissa dagar är knäpptysta, och färre mail. När det var som värst 2007-08 så var alla våra telefonlinjer ibland konstant upptagna och vi hade upp till 3500 besökare varje dag på hemsidan. I dag är vi glada om vi når upp till hälften av den siffran. Vi ser stora skillnader på de som kontaktar oss idag och de som jagade fartyg för 4-5 år sedan. Majoriteten av köparna idag är kunniga och vet vad de ger sig in på. Förr kunde det vara folk som inte hade en aning om sjöfart som ville in i branschen för att vara med och tjäna pengar. De köparna är av förklarliga skäl borta idag. Den andra skillnaden är finansieringssituationen. Idag är det oerhört svårt att få till finansieringen av fartygsköp och vissa banker säger helt nej till att låna ut pengar till fartyg oavsett hur bra kontrakt redaren än kan få till med köp och arbeten. Detta gör att även om man har guldsits som vi mäklare drömmer om, ”Keen seller, keen buyer”, så är det svårt att få till det. Köparen får oftast ett positivt besked från sin lokala bankkontakt i ett inledningsskede så blir det tvärstopp högre upp när frågan tas upp i kreditprövningsnämnder.

Däremot så ser vi en tendens till att de som sitter på pengar idag har börjat handla. Det som går att sälja är då nästan nya fartyg i bra skick till relativt låga priser jämfört med nybyggen. Det äldre tonnaget är fortfarande osäljbart. Vi tror att det kommer att bli mycket tunga år med flera konkurser inom vissa delar av sjöfarten de kommande åren. Inom vissa sektorer så har det spottats ut nybyggen av tvivelaktig kvalitet och marknaden har inte jobb för alla dessa fartyg. Vi har även svårt att se att det är växande sektorer med tanke på ekonomernas framtidsanalyser. Vilka delar av sjöfarten detta gäller vet nog de flesta om och vi avser inte att peka ut vilka som sitter med Svarte-Petter i detta forum. Vi kan se att det börjar bli en viss efterfrågan efter bogserbåtar igen och att köparna inte är så intresserade av de turkiska och kinesiska nybyggena som översvämmat marknaden utan hellre köper lite äldre fartyg av europeiskt ursprung. Fortfarande stort intresse för patrullbåtar till Afrika. Marknaden har till viss del minskat i Östafrika men kompenserat med ökad efterfrågan från Västafrika. Afrika är en växande marknad för de flesta typer av fartyg. Likaså Sydamerika. Vad det gäller Sydamerika så är det ju i första hand Brasilien som agerar draglok.

För vår egen del så hade vi efter toppåret 2008 ett minusresultat 2009 och sedan dess sakta ökat omsättningen vart år. År 2012 har vi bara sålt 41 fartyg/arbetsbåtar. Det är det minsta antal vi sålt på ett år sedan vi började föra statistik. De bästa åren sålde vi över 100. Dock har vi ökat omsättningen i pengar räknat. De sålda fartygen gick bland annat till Kamerun, Nigeria Djibouti, Irland, Sverige, England, Guernsey, Danmark, Belgien, Norge, Island, Malta, Kongo och 11 inom Sverige. Vi kommer att fortsätta med offensiva satsningar och har anställt en person till vid årsskiftet för att försöka bli bättre mäklare. Vi ser att branschen är oerhört konservativ och kommer att tvingas att förnya sig de närmaste fem åren. Ett generationsskifte måste till. De köpare vi stöter på idag i Afrika och Sydamerika vet ju inte ens att det finns ett yrke som heter skeppsmäklare. De kollar på Internet efter fartyg. Den absoluta majoriteten av de seriösa s & p mäklarna har bara hemsidor där man presenterar sej själva och inte fartygen. Likaså är den absoluta majoriteten av ”internet-mäklarna” oseriösa och har inget om sig själva på hemsidan. Detta eftersom de inte är riktiga mäklare och saknar fartygskännedom.

Vi hoppas att vi under de kommande åren skall hitta ett sätt att genom bred branschkännedom, kunskap om fartygen, stort kontaktnät och utökad annonsering i kombination med nya idéer om exponering via sociala medier och Internet kunna mångdubbla antalet sålda fartyg och vår omsättning. Vi har anställt en person till, Alexander Graff, som i huvudsak kommer att jobba med hemsidorna och annonser i tidningar. Dessutom har vi börjat översätta våra hemsidor till de finska, turkiska, spanska och franska språken. Vi vill inte gärna använda Internetbaserade översättningsfunktioner eftersom de inte fungerar så bra på tekniska beskrivningar. Vi söker folk med mycket god kunskap inom sjöfartstekniska termer som kan översätta till ryska, grekiska, tyska och eventuellt några andra stora språk inom sjöfarten. Vi tror inte att vi kommer att tjäna så mycket mer pengar men hoppas att kunna ge köpare och säljare en mycket bra produkt och kunna vägleda aktörer i branschen med bättre värderingar och marknadsanalyser. Med andra ord; ”Håll i hatten, nu gasar vi.”

2013-01-15