Branschen

Söker partner/ny ägare

Shipsforsale Sweden har under ca två års tid sökt efter samarbetspartners eller nya ägare som är beredda att arbeta som vi gör och satsa på att utvidga och bli stora. Vi ser att många kollegor med mindre köp- och försäljningsföretag har försvunnit de senaste åren och det blir allt fler internet-”mäklare” som försöker att komma in på marknaden. Vi är övertygade om att vår modell att sälja fartyg är en framgångsväg. Vi har idag inte muskler nog för att själva utvidga och bli större. Vi klarar knappt av de många uppdrag vi har idag. Vår dröm är att hitta en som redan är etablerad inom s&p och inser att om man skall överleva och bli större så måste man utvecklas. Man måste vara i förkant av den digitala utvecklingen. I dag går allt så rasande fort så man måste springa mycket fort för att kunna stå kvar på samma plats. Vår bransch är ju ytterst konservativ och vi tror att om 7-10 år så är oerhört många av de större mäklarna borta och nya har kommit upp på tronen. Vi skulle önska att vårt lilla företag var ett av de som var där. För det behövs det mer kraft än vi kan uppbåda. Hör av er om ni skulle vara intresserade.
2018-06-08

Söker fartyg att sälja.

För tillfället söker vi fartyg att sälja. Vi ser en stor efterfrågan på mindre självlossande lastfartyg, små isklassade bogserbåtar, bilfärjor och bottentömmande pråmar. Vi har fler köpare än vi har säljare och flera försäljningar avslutas innan vi ens har hunnit marknadsföra fartygen. Om du vill sälja så kontakta oss.

Enklare registrering av fartyg

2017-10-26

Till följd av lagändringar kommer det att införas nya regler som gör det enklare att regist­rera fartyg i fartygsregistret. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2018.

Lagändringarna grundar sig på regeringens proposition 2016/17:205, som riksdagen antog den 26 oktober 2017.

Nya regler

De nya reglerna innebär i korthet följande för svenska fartyg.

  • Definitionen av skepp ändras till fartyg "vars skrov har en största längd som över­stiger 24 meterˮ. Det här gör att fartyg med en största längd på 24 meter eller mindre kommer att betraktas som båtar.
  • Alla båtar (oavsett användningsområde) med en största längd mellan 15 och 24 meter blir registreringspliktiga. Båtar med en största längd på 14,99 meter eller mindre kommer att vara registreringspliktiga om de används yrkes­mässigt inom vissa områden.
  • Möjligheten att ha ett inskrivet förbehåll om skeppsnamn upp­hör och kravet på att ha ett särskiljande skeppsnamn tas bort.
  • För att underlätta överföringen av skepp och skeppsbyggen som förvärvats i utlandet, införs en möjlighet att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt. Det här innebär att det blir möjl­igt att registrera skepp och skeppsbyggen villkorligt under högst en månad, om det är nödvändigt för att skeppet eller skepps­bygget ska kunna avregistreras slutgiltigt i det utländska registret.En villkorad registrering ger dock inte någon rätt till inskriv­ning av äganderätten eller inteckningar.


Läs på Transportstyrelsens websida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/enklare-registrering-av-fartyg/


Regeringens Proposition om nytt fartygsregister.


På torsdag tar regering ett beslut om ett nytt fartygsregister. Det blir då ett register för alla fartyg som är under 24 meter. Det blir ett register där man inte kan ta ut pant i fartygen. Det innebär att det blir svårigheter att sälja fartyget utomlands eftersom man inte kan bevisa att fartyget är skuldfritt. Man har ett liknande register i England och det har varit oerhört svårt att sälja fartyg från MCAs Small Ships Register till andra länder av den anledningen.
Vår rekommendation är att alla tar ut ett symboliskt pantbrev i sina fartyg som är mellan 12-24 meter och idag står i fartygsregistret. Då kommer hon troligtvis att får stå kvar i registret och man kan då får ett riktigt avregistreringsintyg.
Alla andra fartyg kommer antagligen att kastas ut och i framtiden räknas som båt.

Ladda hem förslaget här


Året som gått.

Nu har det gått ännu ett tungt år för sjöfarten i Nordeuropa. Detta har ju givetvis avspeglat sej på oss som skeppsmäklare. Vi har betydligt färre telefonsamtal, vissa dagar är knäpptysta, och färre mail. När det var som värst 2007-08 så var alla våra telefonlinjer ibland konstant upptagna och vi hade upp till 3500 besökare varje dag på hemsidan. I dag är vi glada om vi når upp till hälften av den siffran. Vi ser stora skillnader på de som kontaktar oss idag och de som jagade fartyg för 4-5 år sedan. Majoriteten av köparna idag är kunniga och vet vad de ger sig in på. Förr kunde det vara folk som inte hade en aning om sjöfart som ville in i branschen för att vara med och tjäna pengar. De köparna är av förklarliga skäl borta idag. Den andra skillnaden är finansieringssituationen. Idag är det oerhört svårt att få till finansieringen av fartygsköp och vissa banker säger helt nej till att låna ut pengar till fartyg oavsett hur bra kontrakt redaren än kan få till med köp och arbeten. Detta gör att även om man har guldsits som vi mäklare drömmer om, ”Keen seller, keen buyer”, så är det svårt att få till det. Köparen får oftast ett positivt besked från sin lokala bankkontakt i ett inledningsskede så blir det tvärstopp högre upp när frågan tas upp i kreditprövningsnämnder.

Däremot så ser vi en tendens till att de som sitter på pengar idag har börjat handla. Det som går att sälja är då nästan nya fartyg i bra skick till relativt låga priser jämfört med nybyggen. Det äldre tonnaget är fortfarande osäljbart. Vi tror att det kommer att bli mycket tunga år med flera konkurser inom vissa delar av sjöfarten de kommande åren. Inom vissa sektorer så har det spottats ut nybyggen av tvivelaktig kvalitet och marknaden har inte jobb för alla dessa fartyg. Vi har även svårt att se att det är växande sektorer med tanke på ekonomernas framtidsanalyser. Vilka delar av sjöfarten detta gäller vet nog de flesta om och vi avser inte att peka ut vilka som sitter med Svarte-Petter i detta forum. Vi kan se att det börjar bli en viss efterfrågan efter bogserbåtar igen och att köparna inte är så intresserade av de turkiska och kinesiska nybyggena som översvämmat marknaden utan hellre köper lite äldre fartyg av europeiskt ursprung. Fortfarande stort intresse för patrullbåtar till Afrika. Marknaden har till viss del minskat i Östafrika men kompenserat med ökad efterfrågan från Västafrika. Afrika är en växande marknad för de flesta typer av fartyg. Likaså Sydamerika. Vad det gäller Sydamerika så är det ju i första hand Brasilien som agerar draglok.

För vår egen del så hade vi efter toppåret 2008 ett minusresultat 2009 och sedan dess sakta ökat omsättningen vart år. År 2012 har vi bara sålt 41 fartyg/arbetsbåtar. Det är det minsta antal vi sålt på ett år sedan vi började föra statistik. De bästa åren sålde vi över 100. Dock har vi ökat omsättningen i pengar räknat. De sålda fartygen gick bland annat till Kamerun, Nigeria Djibouti, Irland, Sverige, England, Guernsey, Danmark, Belgien, Norge, Island, Malta, Kongo och 11 inom Sverige. Vi kommer att fortsätta med offensiva satsningar och har anställt en person till vid årsskiftet för att försöka bli bättre mäklare. Vi ser att branschen är oerhört konservativ och kommer att tvingas att förnya sig de närmaste fem åren. Ett generationsskifte måste till. De köpare vi stöter på idag i Afrika och Sydamerika vet ju inte ens att det finns ett yrke som heter skeppsmäklare. De kollar på Internet efter fartyg. Den absoluta majoriteten av de seriösa s & p mäklarna har bara hemsidor där man presenterar sej själva och inte fartygen. Likaså är den absoluta majoriteten av ”internet-mäklarna” oseriösa och har inget om sig själva på hemsidan. Detta eftersom de inte är riktiga mäklare och saknar fartygskännedom.

Vi hoppas att vi under de kommande åren skall hitta ett sätt att genom bred branschkännedom, kunskap om fartygen, stort kontaktnät och utökad annonsering i kombination med nya idéer om exponering via sociala medier och Internet kunna mångdubbla antalet sålda fartyg och vår omsättning. Vi har anställt en person till, Alexander Graff, som i huvudsak kommer att jobba med hemsidorna och annonser i tidningar. Dessutom har vi börjat översätta våra hemsidor till de finska, turkiska, spanska och franska språken. Vi vill inte gärna använda Internetbaserade översättningsfunktioner eftersom de inte fungerar så bra på tekniska beskrivningar. Vi söker folk med mycket god kunskap inom sjöfartstekniska termer som kan översätta till ryska, grekiska, tyska och eventuellt några andra stora språk inom sjöfarten. Vi tror inte att vi kommer att tjäna så mycket mer pengar men hoppas att kunna ge köpare och säljare en mycket bra produkt och kunna vägleda aktörer i branschen med bättre värderingar och marknadsanalyser. Med andra ord; ”Håll i hatten, nu gasar vi.”

2013-01-15


Vill du få bilder och info före alla andra? Vi skickar då ett meddelande med en hemlig länk där du kan se informationen när vi lägger in den innan fartyget hamnar på hemsidan, bilder och certifikat.
Fyll i din e-post nedan. Glöm inte att lägga till info@shipsforsale.com i din adressbok så att det inte fastnar i spamfilter. 
Vi skickar enbart ut kort information om nya fartyg som vi får till försäljning till den adressen som du fyller i. Vi spammar inte med onödig information. Vill man ha onödig information kan man gå till vår Facebooksida.